03-6138935, 050-8691442           Facebook  
     
 
 
דלקת אוזן תיכונה חדה היא מחלה הנובעת מזיהום. היא נגרמת ע"י פתולוגית אף פנימי המלווה בהפרעת נשימה (דרך האף), התקררות, הפרעה בחילוף החמרים של הגוף, החלשת המערכת האוטו- אימונית וסיבות אחרות הגורמות להכנסת הזיהום דרך צינור השמיעה לתוך האוזן התיכונה ולהתפתחות בצקת, דלקת וצפיפות דם בנימים. דלקת אוזן תיכונה מתבטאת בכאבי אוזן עזים, רעש באוזן, ירידה בשמיעה וחום גבוה. ההירודותרפיה הוא טיפול פיתוגנטי טוב במחלה זו מאחר ותהליך דלקתי בכל אזור בגוף הוא הנתון העיקרי לטיפול זה. הטיפול מתבצע במהלך של 2 – 4 פגישות ובטיפול של 2 - 5 עלוקות בפגישה נתונה. התוצאה החיובית של הטיפול גורמת לצמצום תקופת הסבל, שיפור משמעותי בשמיעה, הטבה במצב הכללי של החולה וקיצור זמן אי-כשרות לעבודה. דלקת אוזן תיכונה כרונית מתפתחת במצבי ירידה במערכת החיסונית של הגוף, הפרעת תפקוד נשימתי של האף, סוכרת וכד'. היא מתגלה בתהליך דלקתי חוזר שיש בו הפרשות מוגלתיות מהאוזן, רעשים בראש והרגשת אטימות. במקרה זה מטרתה העיקרית של ההירודותרפיה היא חיזוק המערכת החיסונית של המטופל. העלוקות מוצבות במוקדים אנרגטיים בהתחשב במפת הנקודות האנרגטיות האינדיבידואליות של כל מטופל. הטיפול בהירודותרפיה כולל 10 – 12 פגישות פעמיים שלוש בשבוע. מספר העלוקות בטיפול בפגישה אחת נע בין 3 – 8 עלוקות. במקרה הצורך יש לחזור על הטיפול כעבור חודשיים-שלושה