03-6138935, 050-8691442           Facebook  
     
 
 
כל טראומה מלווה ע"י הפרעת שלמות הרקמות וייצור שטפי דם מקומיים. לפעמים הטראומה גורמת לפקקת הוורידים מכל סוג שהוא, לירידת הראייה, התקלפות הרשתית ודלקות אחרי טראומה. בכל המקרים הללו טיפול בשיטת ההירודותרפיה יכולה לעזור. טראומה חריפה (שברים, נקע, חבלות, פגיעה בגידים וסחוסי הפרקים) עוברת בקלות יתר אם מציבים במהירות עלוקות באזורים הפגועים. רצוי להתחיל את הטיפול ביום הראשון של ההיפגעות בתקופה הראשונה והאקוטית על מנת למנוע סיבוכים. הטיפול נקבע על פי רמת הטראומה והסיבוכים האפשריים. משך הטיפול הוא לפחות 15 פגישות ולפעמים אף יותר. בכל פגישה משתמשים ב 3 – 4 עלוקות ואת שניים שלושה הטיפולים הראשונים מבצעים ברצף יום-יומי. לאחר מכן אפשר לעבור לשניים עד שלושה טיפולים בשבוע