03-6138935, 050-8691442           Facebook  
     
 
 
דיסקנזיה של דרכי המרה קיימים שני סוגי דיסקנזיה: אבנים בכיס המרה ופוליפים בכיס המרה. דיסקנזיה של דרכי המרה מלווה בהפרעת קצב הכנסת מיץ המרה לתריסריון שתמיד מלווה בריכוז נמוך של הפרשה מהלבלב לתריסריון. המצב הזה קורה מאחר וספינקסטר אודי, הן בתעלת המרה והן בתעלת הלבלב, נפתח בבת אחת לפסולת של כבד-לבלב. אבני המרה הם גושי גבישים הנמצאים בכיס המרה או בדרכי המרה. נשים בד"כ סובלות יותר מאבני מרה. המרכיב העיקרי של אבני המרה הוא הכולסטרול, אע"פ שאחדות מהאבנים מורכבות ממלחי סידן. אם קיים עודף כולסטרול במרה, הוא מפסיק להתמוסס והופך לגבישים. כאשר אבני המרה חוסמות את דרכי המרה באופן חלקי או מלא, החולה מרגיש כאב. במקרים רבים יש לו בחילה/הקאה חום, צמרמורות ולעיתים גם צהבת. הטיפול בדיסקנזיה הוא משולב: • תזונה דיאטטית ללא מזון הכולל שומנים מן החי או סוגי בשר שמנים (ברווז, אווז, חזיר) אוכל מטוגן, שוקולד וכד'. הירודותרפיה – מקבץ של 10 טיפולים. הצבה של 5 – 12 עלוקות באזור הכבד ועמוד השדרה (חוליות T9 – T12). • אקופונקטורה מתבצעת על סמך אבחון לפי נקודות GB 134 / Liv 4 / Liv 3 / GB 128 באופן אינדיבידואלי לכל חולה. • פורמולות צמחים סיניים: אמצעים משתנים נבחרים לכל מטופל על פי אבחון. טיפול בדלקת הלבלב הכרונית: • דיאטה עדינה. • הירודותרפיה – בין 7 – 17 טיפולים, תלוי במצב המטופל. העלוקות מוצבות באזור הקיבה ורום הבטן וכן בנקודות אקופונקטורה באזור חוליות T6 –T12. • אקופונקטורה נקבעת באופן אינדיבידואלי בשימוש בנקודות ST21, SP9, SP15, SP3, ST25, SV1