03-6138935, 050-8691442           Facebook  
     
 
 
טחור חד וכרוני וסדקים במעי הגס בבסיס מחלה זו מונחות הפרעות בזרימת הדם בוורידים המחילתיים הגורמות לצפיפות הדם בוורידים אלו. הסיבות לכך נובעות מאורח חיים ללא תנועות, עצירות, תהליכים דלקתיים במעי הגס ובאברים הקרובים לאגן הקטן. עומס יתר ממושך של כדורים מחילתיים גורם להרחבת הדפנות ולהשטחת הרקמות ההופכות לדקות ופגיעות יותר עד כדי היווצרות סדקים וקרעים קטנים. הארוזיה של הרקמות (הסדקים והקרעים) יוצרים תנאים להיווצרות זיהומים ולהתפתחות תהליכים דלקתיים על רקע פקקת קשרים המופרוידליים. הסימנים לכך הם גירוד, הרגשת חפץ זר במעי הגס, טיפות וזרימות דם אדום בסוף דפקציה, אנמיה ועוד. הסיבוכים גורמים לחולה להרגשת כאב עז, חום, בצקת והיפרמיה מסביב לפי הטבעת. מהלך המחלה ממושך עם החרפה מדי פעם. החולים שלי משתחררים מהבעיות הנ"ל תוך זמן קצר בעזרת טיפולי הירודותרפיה. מצבם משתפר כבר אחרי הפגישה הראשונה.העלוקות מחסלות את הצפיפות בוורידי הרגליים ואיברי האגן הקטן ומתקנות את הספקת הדם ועבודת המעיים. מהלך הטיפול: הירודותרפיה 6 – 7 טיפולים פעמיים בשבוע, 5 – 8 עלוקות בכל פגישה המוצבות באזור פי הטבעת, הכבד ועצם הזנב.