03-6138935, 050-8691442           Facebook  
     
 
 
היסטוריה מלפני מאות שנים – לעתיד! ממציא השיטה הוא ניקנדר מקולופונה (200-130 לפנה"ס). עבודות שונות על הירודותרפיה נכתבו גם ע"י היפוקרטוס, גלן ואיבן-סינא. רופאים רוסיים גדולים: פירוגוב, מודרוב וזכרין ציינו את החשיבות הרבה של הירודותרפיה והשתמשו בה בטיפול במחלות רבות. הם התחילו לטפל בכל מחלה בהצבת עלוקות. בשנות ה- 30 של המאה ה- 18 השתמשו בכ- 30 מיליון עלוקות בשנה. בהצבת העלוקות השתמשו לא רק למטרות ריפוי אל גם למטרות קוסמטיות. ידועה העובדה מההיסטוריה הרוסית שלקראת ערב נשפים, כל בני המשפחה המלכותית הציבו עלוקות מאחורי אוזניהם על מנת לתת ללחייהם סומק טבעי וכדי למנוע את עייפותם מהריקודים שנמשכו עד אור הבוקר. כאשר ניסויים קליניים של תרופות חדשות נערכים במשך מספר שנים על מנת לבדוק את השפעתם, הרי תוצאות הריפוי של ההירודותרפיה כבר הוכחו על סמך ניסיון של אלפי שנים. אם העלוקות מוצבות כמו שצריך, לא יהיו כל סיבוכים או השפעות לוואי מזיקות בטווח זמן רחוק מהטיפול. תופעות הלוואי להן הרופאים מחכים ואף חוששים מפניהן במיוחד בשימוש בתרופות חדשות – לא קיימות בטיפול בעלוקות. בעשרות השנים האחרונות, הודות למחקרים מדעיים, הצליחו המדענים לבסס מדעית את שיטת ההירודותרפיה. הם מצאו שברוק של העלוקה הרפואית יש מגוון רב של חומרים בעלי אקטיביות ביולוגית הגורמים ליעילות בריפוי. תרומה ענקית להירודולוגיה שייכת למדענים הרוסים א.פ. בסקובה וג.א. ניקונוב. בשנת 1990 הוקמה אגודת ההידרולוגים העולמית. הכנס העולמי הראשון לשימוש בעלוקות ברפואה נערך בשנת 1991 ורופאים רבים פונים היום לשיטות הטיפול המסורתיות (הירודותרפיה, פיטותרפיה, רפלקסותרפיה). דבר מעניין הוא שלעיתים קרובות דווקא המבקרים העיקריים של שיטת ההירודותרפיה הם רופאים שמעולם לא השתמשו בה, שלא יודעים את עקרונותיה ולא עקבו אחרי חולים שטופלו בשיטה זו. רופא אשר השתמש בשיטת ההירודותרפיה פעם אחת, והיה עד לתוצאותיה, לא יוותר עליה בעיסוקו הרפואי.