03-6138935, 050-8691442           Facebook  
     
 
 
קליניקה לרפואה אלטרנטיבית בהנהלת נטלי קרן הינה היבואן הבלעדי הרשמי של העלוקה הרפואית לישראל משנת 2007. היבוא הינו בפיקוח רשות הטבע והגנים, משרד הבריאות ומשרד החקלאות.

עבור כל כמות של העלוקות המיובאות מוצאים אישור חדש להכניסן לישראל. במעבר מכס מתנהלות בדיקות ותשלומים בהשגחת סוכן מכס.

בעת רכישת עלוקות אצל ספקים לא רשמיים הרופא עצמו והמטופלים נחשפים למחלות שונות, כי עלוקות שלהם לא עברו בדיקות מתאימות בארץ או בחו"ל.

כל רוכש העלוקות במרפאה שלנו מקבל עותק של אישור יבוא של העלוקות וחשבונית הנדרשת להצגה במשרדי המס.

מכירת עלוקות

מחיר לעלוקה 1

עד 49 עלוקות - 16 ש''ח \ $4,57

מ-50 עד 99 - 14 ש''ח \ $4

מ-100עד 199 - 12 ש''ח \ $3,4

מ-200 עד 499 - 10 ש''ח \ $2,85

מ-500 עד 999 - 8 ש''ח \ $2,38

עלוקות קוסמטיות

מ-1 עד 49 - 12 ש''ח \ $3,4

מ-50 עד 99 - 10 ש''ח \ $2,85

מ-100 ויותר - 8 ש''ח \ $2,38